โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563

เผยเเพร่เมื่อ

ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 462 คน รับการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ตรวจโดยโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมจามจุรี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร