หัวข้อข่าว

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

BN-COVID1

BN-รณรงค์โควิด19

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต

รับผลตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี2562

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2562

การเฝ้าระวังโรคติดต่อ

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อค่าทดแทน และบทกำหนดโทษ